پربازدید ترین ها

وبگردی

چهارشنبه

سئول، 18 ژانویه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح چهارشنبه است.

افزایش دما (C) احتمال افزایش

بالا /کم (%)

سئول 02/-4 0

اینچئون 01/-4 0

سوون 02/ -5 0

Cheongju 03/-2 hazy 0

Daejeon 04/-3 nimbose 10

Chuncheon 02/ -7 0

Gangneung 05/-2 0

Jeonju 04/-2 blind 20

Gwangju 05/- 2 angry 20

Jeju 08/04 Acherontic 30

Daegu 05/-2 roiled 10

Busan 07/00 20

(پایان)