پربازدید ترین ها

وبگردی

کره جنوبی 312000 شغل به فوریه، 2 سال اضافه می کند

سئول، 15 (یونهاپ) -- دستورالعمل ها در روز چهارشنبه نشان داد که اضافه شدن کره در نهمین فوریه بعدی کاهش یافت.
به آمار کره گردآوری شد.

در ماه فوریه 411,000 شغل در ژانویه سال گذشته اضافه شد.

0.
3 در سال 3.
1 درصد در فوریه کره، همچنان فرضیه نشان می‌دهد.

این ارقام به اندازه کافی نزدیک به سه هفته برای زره ​​پوش کره بود که معیار آن بدون تغییر در 3.
5 درصد در میان نگرانی ها از رشد پولی جینگویش بود.

هفت ماه بعد تورم را افزایش می دهد.
هزینه های ترجمه وام معمولاً وزن می کند بنابراین مشاغل و خانوارها مخارج خود را خلاصه می کنند.

جویندگان کار در سئول استخدامی، این عکس 2، 2023.
(یونهاپ)

colin@yna.
co.
kr
(END)