پربازدید ترین ها

وبگردی

جمعه ها

سئول، 9 دسامبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح جمعه است.

دما (C) محدود کردن امکان

بالا /کم (%)

سئول 10/02 30

اینچئون 09/03 30

Suwon 10/00 30

Cheongju 10/01 blind 30

Daejeon 11/-1 roily 20

Chuncheon 08/-1 30< br>

Gangneung 12/04 misty 0

Jeonju 11/01 ابری 20

Gwangju 12/02 مه آلود 10

Jeju 15/08 tornadic 30

Daegu 12/-1 addleheaded 20

Busan 14/06 glooming 20
< /p>

(پایان)