پربازدید ترین ها

وبگردی

0.5 درصد ژانویه

سئول، 2 (یونهاپ) -- کره جنوبی 0.
5 درصد در ماه ژانویه، کاهش فروش در ماه، افت فروش در ماه، پنج شنبه نشان داد.

به دلیل اینکه ماه بدون تغییر باقی مانده است، این رقم به دلیل عدم تغییر ماه به وقوع پیوست.
سیگنال های کنترل آمار کره.

فروش، هزینه، 2.
1 درصد دوره.

1.
4 درصد در ماه ژانویه کاهش یافت، روشنگری با آن نشان داد.

< p>

colin@yna.
co.
kr
(END)