پربازدید ترین ها

وبگردی

روز سه شنبه

سئول، 14 فوریه (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح سه شنبه است.

دمای (C) محیط امکان

بالا /کم (%)

سئول 06/-3 10

اینچئون 04/-3 0

سوون 06/ -4 کم نور 10

Cheongju 06/-1 غمگین 20

Daejeon 08/-2 10

Chuncheon 06/-4 0

Gangneung 04/-2 80

Jeonju 07/-1 befuddled 10

Gwangju 08 /00 cumuliform 10

Jeju 08/05 befuddled 0

Daegu 08/01 20

بوسان 11/03 20

(END)